reviewed parts of FIRE HOUSE

LASSE JONSSON
Är det någon diktare jag kommer att tänka på när jag upplever denna märkliga utställning är det Gunnar Ekelöf...mot samma enkelhet och renhet strävar Peter Uhr. Requiem är ingen vanlig "installation" utan ett verk med helt andra dimensioner.


GUNILLA GRAHN-HINNFORS
Jag har inte sett alla delar men är ändå tagen av skönheten och konsekvensen
hos denna visuella berättelse som lånar dramaturgi från klassisk litteratur..


CHRISINA HILLER
sett ovanifrån blir det till en karta över världen och universum


BO BORG
Uhr är verkligen en extraordinär bildkonstpoet


BAD ALCHEMY #35
Ich schweige-besiegt


BRIAN DUGUID (the WIRE)
The time´s ripe for reclaiming the term "cosmic music" of the world...and composer
Peter Uhr may be the man for the job.
At last, a concept album with imagination, conviction and the courage to experiment.
LASSE JONSSON:
If there is any poet that comes to mind as I’m looking at this strange exhibition it’s Gunnar Ekelöf… Peter Uhr is aiming towards the same simplicity and purity. Requiem is no common ‘installation’; it’s a work of totally different dimensions.


GUNILLA GRAN HINNFORS:
I haven’t seen all the parts yet, still I’m moved by the beauty and the logic of this visual tale which borrows its dramatic form from classical literature.


CHRISTINA HILLER:
Seen from above it turns into a map of the world and the universe.


BO BORG:
Uhr is truly a remarkable poet of the visual arts.


BAD ALCHEMY # 35:
Ich schweige–besiegt.


BRIAN DUGUID (the WIRE):
The time’s ripe for reclaiming the term ‘cosmic music’ of the world…and composer Peter Uhr may be the man for the job.
At last, a concept album with imagination, conviction and the courage to experiment.