In English please!

Pressmeddelande
space is eternaty
LUNDS KONSTHALL
”Fire House”
av konstnären, poeten och komponisten Peter Uhr
är ett projekt bortom konsten, litteraturen, musiken och arkitekturen som kommer att äga rum i Lunds konsthall 7 april-27 maj 2001. Det är ett resultat av meditationen kring det egna efternamnet UHR, ett klockspel som illustrerar tidens resa på olika plan: i nuet, dåtiden och framtiden. Med ”Fire Symphony”- ett audiotivt timglas 2 X 60 min, har Peter Uhr komponerat timmen.

Fire House ­ ett observatorium för inre och yttre tankespel som söker beskriva människan och universum.

Fire House ­ en modell för att göra världen läsbar och som erbjuder en möjlighet till långsam kreativ och interaktiv läsning där kropp och hjärna kan samverka.

Slutstation på utställningen är ”A House in August”, ett hus i huset, speciellt formgivet för Lunds konsthall, med ”bästa utblicken i Skåne 2001”.

foto:Jens Hugo Uhr
Cecilia Nelson
Lunds konsthall